Günlük hayatımızın büyük bir yüzdesini sosyal ağlar üzerinde geçiriyorken, ‘duygusal ve psikolojik olarak bu mecradan etkilenmemek mümkün mü?’ sorusunu yöneltmek gerekiyor öncelikle. Aslında bu sorudan daha da önemli bir şey varsa, o da bu durumdan nasıl etkilendiğimizdir…


Pew Research’ün yaptığı araştırmaya göre, sosyal medya kullanıcılarının yüzde 85’i sosyal ağlardaki deneyimlerinin morallerine olumlu katkıda bulunduğunu belirtiyor. Bunun üzerine, yüzde 39’u fedakar davrandıklarını söyleseler de, yüzde 36’sının gerçekten bu şekilde davrandıkları araştırmanın sunduğu sonuçlar arasındaydı. Sonuçlar karşılaştırıldığında, yetişkinlerin %18’i yardımsever davranış içerisinde olduklarını, %5’i ise başkalarından fedakar davranışlar görmediklerini belirtti.
Kullanıcıların küçük bir bölümü ise sosyal medya deneyimlerinin hayatlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Bu olumsuzlukların büyük bir çoğunluğunu, %15 oranıyla arkadaşlıklarının sona ermesi oluşturuyor. Bunun yanı sıra %12 oranında yüz yüze görüşmesinin azalmasına sebep olduğunu dile getirenler ve %11 oranında ailevi problemlere sebebiyet verdiğini belirtenler bulunuyor.
%13’ü ise, son 12 ay içerisinde ortalama veya acımasız bir davranış sergilediklerini söylediler.
Bu 12 aylık süre içerisinde söylemlere bakıldığında geçlerin %88 oranla, yetişkinlere kıyasla daha fazla olumsuz eylemler içerisinde olduğu görülmüştür, bu oran yetişkinlerde %49 civarında.

Anket  Princeton Survey Research Associates International tarafından Temmuz ve Ağustos ayları arasında yapıldı. Araştırma ABD’deki 2 bin 260 yetişkin ile yapıldı. Örnekleme yöntemi ile yapılan araştırmada 2.3 oranında artı ya da eksi puanlık bir oynama olabilir.
Raporun tam haline ise linkten ulaşabilmek mümkün.